Digitalt näringsliv

Det är inte endast det faktum att vi handlar mer på nätet som är av vikt, utan även det är även viktigt att ta upp att vi konsumenter blir alltmer öppna för att handla nästan allt på nätet.

Vad vi handlar på nätet är lika viktigt som hur vi handlar på nätet och det vi handlar blir mer och mer hela tiden. Detta är inte en förvånande utveckling, utan det är en helt rimlig sådan. När vi ser att det går bra och att det är smidigt att köpa det ena efter det andra så blir vi också mer och mer säkra och med det följer att vi vågar köpa ännu fler saker.

Att det vi köper har breddats ifrån några få kategorier av varor och tjänster till att numera involvera det mesta gör att vi inte ens ser det som någonting speciellt när vi köper saker och ting på nätet. Vi säger helt enkelt ”Jag har köpt x och y” utan att säga att vi har köpt det just via nätet.

En snabb utveckling

Att det har gått väldigt snabbt från det att vi inte använde oss av nätet särskilt mycket alls till hur det är idag är det ingen som kan förneka. Detsamma gäller för den utveckling vi ser när det kommer till utvecklingen av vad och hur vi handlar på nätet.

De flesta av oss kan nog skriva under på att vi handlar betydligt mer idag än för bara några få år sedan och det har gjort att det har uppstått en typ av stopp i tillväxten för e-handeln.

Vi som konsumenter har följt med i hela utvecklingen så vi har inte riktigt sett hur mycket det faktiskt har utvecklats, men skulle vi få det svart på vitt så är det tydligt at det hänt mycket fram tills sedan dess att e-handeln började ta världen med storm.