Vad gör en socionomkonsult?

21 dec

En socionomkonsult arbetar med organisations- och verksamhetsutveckling inom socialt arbete. De anlitas ofta för att bidra med expertkunskap och nya perspektiv till en organisation.

Socionomkonsulter arbetar med utredningar, utvärderingar, omvärldsbevakning, kartläggningar, workshoppar och framtagande av handlingsplaner. De kan exempelvis kartlägga en organisations arbetsprocesser och föreslå förbättringar, ta fram riktlinjer och policys eller hålla utbildningar inom specifika ämnen. Socionomkonsulter bidrar med kunskap om hur socialt arbete och omsorg kan utvecklas och effektiviseras.

Varför anlita en socionomkonsult?

Att anlita en extern socionomkonsult kan vara bra för att få in ett nytt perspektiv utifrån. De kommer in med färska ögon på verksamheten och kan identifiera både styrkor och förbättringsområden. Socionomkonsulter har ofta bred erfarenhet från flera olika organisationer som de kan dra nytta av. Genom att anlita en socionomkonsult kan en organisation eller kommun på ett strukturerat sätt arbeta med utveckling och kvalitetsförbättringar. Det frigör även tid för den ordinarie personalen att fokusera på kärnverksamheten.

Utbildning och erfarenhet

För att arbeta som socionomkonsult krävs socionomexamen samt flerårig erfarenhet från socialt arbete. Det är vanligt med vidareutbildningar inom ledarskap, projektledning eller konsultmetodik. Erfarenhet av utredningsarbete och utvärderingar är meriterande. Socionomkonsulter behöver ha goda kunskaper om lagar, regler, styrdokument och aktuell forskning. De behöver också ha förmåga att snabbt sätta sig in i en organisations verksamhet och behov för att kunna ge användbara råd.

Lön för socionomkonsult

Lönen för socionomkonsulter varierar beroende på erfarenhet och uppdragets omfattning. Enligt lönestatistik ligger genomsnittlig månadslön för socionomkonsulter på 39 000 – 45 000 kr. Erfarna konsulter eller de som driver eget kan tjäna mer. Timlönen vid konsultuppdrag brukar ligga på 800-1500 kr inklusive moms. Vissa socionomkonsulter arbetar på provision eller tar betalt efter prestation.

För- och nackdelar

Fördelarna med att arbeta som socionomkonsult är att man får varierande arbetsuppgifter, möjlighet att påverka och se resultat av sitt arbete. Man bygger ett stort kontaktnät och får möjlighet att utvecklas inom specialiserade expertområden. Arbetet ger också flexibilitet och frihet. Nackdelarna kan vara att det kan vara ensamt och isolerat att arbeta på egen hand. Inkomsten kan variera och det kan ibland vara svårt att hitta uppdrag. Som egenföretagare får man inte heller några förmåner eller trygghet som anställning innebär.

Efterfrågan på socionomkonsulter väntas öka framöver när kommunsektorn står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning och nya reformer inom LSS och socialtjänstlagen gör att behovet av stöd i utveckling och implementering ökar. Det finns också politiska satsningar på evidensbaserade metoder och standardiserade bedömningsinstrument som socionomkonsulter kan bidra med. Nya lagkrav, digitalisering och kvalitetsuppföljningar driver också på behovet av expertkompetens. Sammanfattningsvis finns goda framtidsutsikter för socionomkonsulter de kommande åren. Det kommer troligen att råda brist på socionomer med specialistkompetens som kan anlitas vid behov.