Så arbetar en interim COO – Ansvar för hela företaget

25 jun

En chief operating officer eller COO har som uppdrag att följa den dagliga verksamheten i ett företag, och utgör en del av ledningsgruppen. I de allra flesta fall är den operativa chefen, COO:n i nära kontakt med bolagets VD och utgör hens förlängda arm, ungefär som vicepresidentens roll i USA. Detta innebär att uppdraget kan innehålla en mängd olika ansvarsområden, och är starkt varierande både med företags storlek och beroende på bransch företaget verkar i. En skicklig interim chief operating officer kan bli en avgörande spelare för att få ett bolag att gå så bra som möjligt.

Tre viktiga uppgifter för en interim COO

  • Skapa motivation hos de anställda i företaget. Genom att engagera medarbetare och chefer på olika nivåer etableras processer, värderingar och uppgifter på ett hållbart sätt. När en operativ chef lyckas med att skapa samarbete och sammanhållning kan de riktigt vassa resultaten nås, både på kort och lång sikt.
  • Komma in med nya idéer för verksamheten. En interim COO kan dra fördel av att vara ny på sin arbetsplats, eftersom det då kan vara lättare att undvika de gamla hjulspår som alltid förekommer. När de anställda bjuds in till att vara med och brainstorma kan riktigt bra lösningar komma fram, tack vare input och ledning från COO:n.
  • Vara ödmjuk inför bolagets historia. Förändring är inte alltid lätt att vara med om som anställd, och det är lätt att känna sig undanskuffad. Därför är det väldigt viktigt att som operativ chef visa hänsyn till människors reaktioner på förslag och förändringar. Kanske behövs det tid att vänja sig, kanske behövs det revision av den föreslagna lösningen.

En roll på framväxt

Än så länge är det relativt ovanligt att ett företag har en fast anställd COO, och i många fall kan en VD ta på sig ungefär samma uppgifter som en COO utför. Men särskilt vid en omfattande förändring, nylansering eller uppdatering i ett bolag kan det vara ett bra alternativ att anställa en interim COO som kan avlasta VD:n. VD:n kan därmed lägga all sin kunskap och sitt fokus på att få den dagliga driften att flyta på så bra den bara kan, medan nya rutiner etablerar sig.