Därför är webbutbildning en bättre utbildningsform

27 jun

Du kanske ställer dig själv frågan huruvida webbutbildning verkligen är en bättre utbildningsform än traditionell utbildning. I många fall är svaret på denna fråga ja. Faktum är att det finns gott om evidens för att webbaserade utbildningar har flera fördelar jämfört med traditionella utbildningsformer med undervisning i ett fysiskt klassrum. Och vissa av fördelarna kan kanske komma som en överraskning för dig!

Fördelarna med en webbutbildning

Fördelarna med att gå en webbutbildning istället för en vanlig, fysisk utbildning är flera:

  • Du är inte bunden till en viss plats.
  • Det kan vara mer engagerande att gå en webbaserad utbildning.
  • Du får feedback fortare och mer frekvent.
  • Schemat kan anpassas mer för att passa ditt livspussel.
  • Du får bättre förutsättningar för att prestera i en digital arbetsmiljö.

Nedan presenterar vid dessa fördelar lite mer i detalj.

Du är inte bunden till en viss plats

En av de stora fördelarna med att gå en webbutbildning är att du kan utbilda dig från valfri plats. Du är inte bunden till en fysisk plats utan kan befinna dig varhelst du än önskar.

Det kan vara mer engagerande att gå en webbaserad utbildning

Det finns indikatorer som pekar på att studenter som går en webbaserad utbildning är mer engagerade i sin utbildning än andra. Bland annat tros det utbildningsmaterial som tillhandahålls digitalt bättre kunna fånga studenternas uppmärksamhet.

Du får feedback fortare och mer frekvent

De utbildare som håller i en webbutbildning brukar vanligtvis ge sina studenter feedback snabbare och oftare. Detta gör att eventuella luckor i lärandet fortare kan identifieras och täppas igen.

Schemat kan anpassas mer för att passa ditt livspussel

När du utbildar dig via webben är det enklare att få livspusslet att gå ihop. Du kan nämligen anpassa ditt schema för att bättre passa de tider som du gärna utbildar dig på.

Du får bättre förutsättningar för att prestera i en digital arbetsmiljö

Vi rör oss sakta men säkert mot en mer digitaliserad arbetsmiljö på många svenskar företag. Genom att gå en webbutbildning kan du bättre förbereda dig för ett arbetsliv som kantas av digitala verktyg och ett stort individuellt ansvarstagande.