Fördelarna med att outsourca företagets kundtjänst

29 jul

Det har blivit allt vanligare bland företag att outsourca olika funktioner i organisationen. Outsourcing har till och med blivit en modern och viktig affärsstrategi. Kundtjänsten är en av de delar som med fördel kan läggas ut till en extern part. Denna funktion upplevs nämligen ofta som svår och problematisk, och därför finns det många fördelar med att göra detta.

Därför bör ditt företag outsourca kundtjänsten

Detta är några av de viktigaste fördelarna med att outsourca företagets kundtjänst:

  • Det är kostnadseffektivt. En av de mest uppenbara fördelarna med att lägga ut kundtjänsten på entreprenad är den kostnadsmässiga besparingen. En outsourcad kundtjänst kommer även fortsatt att stödja företaget och dess verksamhet. Den kommer dock inte längre att kräva stora resurser i form av personal, infrastruktur m.m. Själva outsourcingen är förstås en kostnad i sig, men på det stora hela är detta ofta en väldigt kostnadseffektiv lösning.
  • Beslutet att outsourca kundtjänsten kan öka företagets effektivitet. En annan viktig anledning till att företag börjar kika på outsourcing är effektivitet. Den övergripande effektiviteten i företaget kan faktiskt gynnas genom att kundtjänsten läggs ut till en samarbetspartner. Företagets affärsprocesser kan bli mer strömlinjeformade och effektiva utan en kundtjänstfunktion i verksamheten. Ett mer effektivt företag är också mer snabbfotat och kan enklare konkurrera på en föränderlig marknad.
  • Det ger möjlighet att fokusera mer på kärnverksamheten. En vanlig farhåga som många företag har när det kommer till att outsourca funktioner är att man förlorar kontrollen. Men till skillnad från vad många tror kan det snarare ge en ökad kontroll att göra detta. För genom att välja outsourcing för vissa funktioner ges möjlighet till ett ökat fokus på den ack så viktiga kärnverksamheten. Det gör att företaget får en ökad kontroll över sina viktigaste affärsmål.
  • Företaget får tillgång till specialister på kundsupport. Förutom att outsourcing frigör resurser i företaget ger denna strategi även tillgång till ny spetskompetens. Genom att ta hjälp av en aktör som är expert på kundtjänst får man tillgång till medarbetare som är verkliga specialister på kundsupport. Dessa kan ha tillgång till särskilda verktyg och färdigheter som företagets befintliga supportpersonal saknar.

Som du märker finns det många fördelar för ett företag att outsourca kundtjänsten!