Så kan en medietränare arbeta

26 jul

Medietränare kan arbeta på olika sätt även om målet är detsamma – att höja kunskapen hos kursdeltagarna att bemöta media. Detta kan ske med allt från kortare föreläsningar till kurser på flera dagar. Så här kan en dagskurs vara upplagd.

Förmiddag – Teori och grundkunskap

Under förmiddagen kan grundläggande kunskap läras ut. En medietränare kan exempelvis ha föreläsningar och grupparbeten kring:

  • Olika kommunikationsstrategier
  • Svarsteknik
  • Att prata vid krishantering
  • Att prata på presskonferens

Föreläsningar kan varvas med video med bra och dåliga exempel på hur personer bemött media. Ofta är det kända personer vilket även gör det lättare att förstå dess kontext.

Det digitala mötet

En inriktning som vuxit sig allt större efter coronapandemin är det ”digitala mötet”. Intervjuer, konferenser och presskonferenser ökar allt mer i digitalt format vilket även ställer nya krav på de som blir intervjuade. Det finns nämligen flera skillnader än enbart fysisk vs digital närvaro mellan dessa mötesformer.

Eftermiddag – Praktisk träning

Det bästa sättet att lära sig ny kunskap är att kombinera teori med praktik. Det är därför vanligt att en medietränare har praktiska övningar för sina kursdeltagare. Detta framförallt om kursen minst är på en heldag.

En praktisk övning kan bestå i att deltagaren får vara med om en ”riktig intervju”. Ledaren som håller i kursen skapar en trovärdig intervjusituation och filmar även hela denna situation. Efter en första intervju ges praktiska råd varpå dessa kan användas inför andra intervjun. Då bägge dessa filmas kan deltagaren sedan själv gå tillbaka och se på hur man agerade i olika situationer av intervjun.

Varför få hjälp av medietränare?

Medietränare anlitas både av företag, föreningar och politiska partier. Detta förutsatt att de förväntas behöva möta media och svara på frågor. Träningen går ut på att deltagarna ska känna sig mer förberedd på intervjusituationen samt ha ”verktygen” att hantera denna situation.

Det är inte ovanligt att en journalist ställer ”jobbiga och kritiska” frågor och genom att ha tränat på detta med medietränare skapas en grundtrygghet inför dessa situationer.
Många som blir intervjuade känner en ”obalans” och att journalisten har övertag. Det är denna obalans som jämnas ut genom att gå kurser i mediebemötande. I korthet handlar det alltså om att bli mer trygg i dessa situationer och att ha känslan av kontroll även i en pressad situation.