Bygga attefallshus – vad säger reglerna?

20 jul

Ett attefallshus är en liten byggnad men som kan ge stora möjligheter. Det kan till exempel användas för att bo i och ytan kan maximeras på många smarta sätt. Det kan även användas som förråd, gästhus eller varför inte som hemmakontor? Oavsett användningsområde finns några regler att ta hänsyn till vid uppförandet av det lilla huset – läs mer om dessa här.

Storlek och mått

Dom främsta reglerna kring attefallshus gäller storlek, då bygganden inte får vara större än 30 kvm. Finns redan ”attefallare” på tomten eller om tanken är att bygga flera mindre så får dom vara max 30 kvm tillsammans. Att bygga mindre än 30 kvm är förstås tillåtet – det kan till och med vara fördelaktigt om det kan finnas behov av ytterligare byggnader i framtiden.

Vad gäller mått finns regler även för det – huset får inte vara mer än 4 meter högt, mätt från marken och upp till taknocken.

Placering av attefallshus

Många tror att ett attefallshus får placeras var som helst på den egna tomten men det stämmer inte riktigt. Reglerna säger att om huset ska stå mindre än 4,5 meter från tomtgränsen så ska det godkännas av berörda grannar. Hos boverket, som bestämmer reglerna, går det även att läsa att byggnaden ska placeras ”i bostadshusets omedelbara närhet”.

Andra regler

Förutom ovan nämnda regler finns även ett par till som är bra att känna till för den som planerar att bygga ett attefallshus. Det krävs till exempel inget bygglov men däremot måste en bygganmälan göras till kommunen.

När den är godkänd ges ett startbesked och först då kan bygget påbörjas. Om huset uppförs utan anmälan och startbesked klassas bygganden som ett så kallat svartbygge, eller olovlig byggnation. I värsta fall behöver rivning ske i en sådan situation.

Innan bygget påbörjas är det även bra att känna till följande:

  • Attefallshus får inte byggas i värdefulla områden
  • Särskilda regler gäller vid strandskyddsområden
  • Särskilda regler gäller vid allmänna vägar och järnvägar

För den som har ytterligare funderingar finns all info om regler på Boverkets webbplats. Det går även att kontakta byggnadsnämnden i den aktuella kommunen för att rå rådgivning inför uppförandet. Det senare är särskilt viktigt för den som är osäker på vad som gäller i området – till exempel om tomten ligger nära hav, sjö eller vattendrag.