Bygglovsritningar – vad ska finnas med?

27 nov

Bygglovsritningar - vad ska finnas med?

Är det första gången man ska rita bygglovsritningar kan det kännas svårt att komma igång. Vad är det egentligen som behöver finnas med? Vilka krav ska uppfyllas? Allra bäst är det kanske att ringa till kommunen och fråga – eller ta hjälp av en firma som gör bygglovsritningar åt dig om du inte vill göra det själv. I den här texten kan du lära dig mer om de begrepp som används och exempel på vad som ska finnas med i olika byggen.

Generella riktlinjer för bygglovsritningar

Först kan det vara bra att känna till de generella riktlinjerna för bygglovsritningar. Information är hämtad från en kommun i södra Sverige – tänk på att reglerna ibland kan skilja sig en del mellan olika kommuner.

 • Handlar det om en nybyggnad (eller utbyggnad) ska du ha med en aktuell situationsplan i din ansökan. Denna ska vara 1:400 i skala.
 • Bygglovsritningar för ditt nya projekt ska vara i skalan 1:100.
 • Ritningar på hur det ser ut vid ansökningstillfället ska bifogas.
 • Förslag till kontrollplan, samt ev. förslag på kontrollansvarig, ska finnas med i handlingarna. Det är dock inte för alla åtgärder som en kontrollansvarig eller kontrollplan behövs.
 • Konstruktionsritning som inkluderar teknisk/grund-beskrivning.
 • Prestandadeklaration, vilket gäller pannor eller kaminer som eldas med ved eller pellets.

Exempel på checklista för altan

En av de vanligaste ansökningarna handlar om altaner – ett område som reglerna kan vara ganska oklara kring. För bygglov och startbesked behöver du skicka följande handlingar (gäller enbart om golvet är högre än 60 centimeter ovanför marken):

 • Ansökningshandlingar.
 • Ritning på fasad i skalan 1:100
 • Planritning, som också ska vara i skalan 1:100
 • Situationsplan (skala 1:400).
 • Om altangolvet överstiger 140 cm över marken kommer du förmodligen behöva bifoga en enkel nybyggnadskarta (skala 1:400).

Vad innebär de olika handlingarna?

Ansökningshandlingar.

Ansökan kan göras via e-tjänst eller via blankett som du skickar in till kommunen.

Fasadritning.

En fasadritning ska, i det här fallet, visa hur altanen är placeras på fasaden. Hela fasaden måste visas, och altanens mått över marken ska vara bestämt.

Planritning.

En planritning visar en genomskärning av huset. Befintlig utseende samt den nya altanen ska finnas med.

Enkel nybyggnadskarta. En enkel nybyggnadskarta visar ett kartutdrag över tomten, med din nya altan inritad. Detta ska vara i skala 1:400.

Känner du dig osäker finns det firmor som hjälper till med bygglovsritningar och ansökan.