Det här är personlig assistans

23 jan

Personlig assistans omfattas av lagen LSS – Lag om stöd och service. Det är alltså inte vem som helst som kan få rätt till hjälp utan det krävs att man uppfyller vissa kriterier. Har man en funktionsnedsättning, en sjukdom eller om man av någon annan anledning har svårt att klara sig på egen hand kan man ha rätt till assistans – men för att veta det krävs en omfattande process med läkarintyg, ansökan, en allt för ofta ganska lång och jobbig handläggningstid och innan beslutet meddelas.

Ansöka om personlig assistans

Om du eller någon nära anhörig tror sig ha behov och rätt till personlig assistans behövs i första hand ett läkarintyg som stärker den sjukdom eller funktionsnedsättning som det rör sig om. I läkarintyget bör det också finnas med varför och hur detta påverkar livssituationen, samt varför assistans är nödvändigt.

När intyget är klart är det dags att ansöka, och det gör man i regel hos Försäkringskassan. Har man ett mindre grundläggande behov, under 20 timmar per vecka, så ansöker man istället hos sin kommun. Till grundläggande behov räknas:

  • Personlig hygien
  • Måltider – att äta och dricka
  • Att klä av och på sig själv
  • Kommunikation

Om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka så kan man beviljas assistansersättning och därmed kan man få personlig assistans.

Verkställande assistans

För den som blir beviljad personlig assistans kommer sedan ännu ett ganska svårt beslut – att välja vem som ska verkställa insatserna. Här kan man välja att vara sin egen assistansanordnare, att anlita ett privat assistansföretag, ett kooperativ eller kommunen. Den man valt ser sedan till att assistenter anlitas, introduceras och får ett schema som passar.

Väljer man att ansvara för sin assistans själv så sköter man även allt det administrativa, så som att tidrapportera till Försäkringskassan, lägga scheman och betala ut löner till assistenterna. Dom allra flesta väljer dock att anlita ett assistansbolag för att få hjälp med detta.

Man bestämmer själv över sin assistans och hur man vill ha det och det är därför viktigt med kommunikation – både till den man valt som verkställare men också till dom egna assistenterna. Att leva med personlig assistans kan vara påfrestande och det är därför också viktigt att man trivs med sina assistenter, då dom i många fall kommer nära inpå både i det egna hemmet och i den privata sfären.