Ett SMS-lån är en så kallad högkostnadskredit

10 feb

Privatlån är en populär typ av lån som konsumenter kan ansöka om för att låna en viss summa pengar till ett specifikt syfte. Till exempel kan pengarna användas för att betala skulder eller för att bekosta en renovering eller reparation. Men SMS-lån är i stället en annan typ av lån som är lite mer kortsiktigt och även är lite enklare att få.

Dessutom kan du ofta få pengarna redan nästa dag. Därför används dessa lån ofta som en sista utväg av privatpersoner som behöver låna lite pengar, dock till en högre ränta. Eftersom dessa lån faller inom kategorin högkostnadskrediter är det viktigt att du förstår de potentiella riskerna som är förenade med dem. Läs vidare så berättar vi mer!

Dessa är riskerna med SMS-lån och andra högkostnadskrediter

Överväger du att ta ett SMS-lån eller någon annan högkostnadskredit, kanske via denna sida? Då bör du vara medveten om:

  • Kostnaden för lånet. Högkostnadskrediter är kända för att vara förenade med höga räntor och andra kostnader. Tidigare kunde dessa lån har extremt högre räntor, men sedan 2018 finns det ett räntetak på plats. Numera får de inte ha en högre ränta än referensräntan plus 30 %. I skrivande stund ligger taket därmed på 32,50 %.
  • Eventuella övriga avgifter. Utöver den höga räntan brukar SMS-lån även vara förenade med andra typer av avgifter. Till exempel kan det finnas uppläggningsavgifter, dröjsmålsavgifter och andra kostnader. Dessa kan snabbt bli ganska betydande med tanke på att många konsumenter tar ett stort antal högkostnadskrediter varje år.
  • Riskerna med dessa lån. Som vi redan har nämnt finns det också vissa risker med dessa lån. En av de största riskerna är att du hamnar i en skuldspiral som lätt kan skapas av dessa typer av krediter. Du har då svårt att betala tillbaka det lån som du har tagit innan det förfaller. Därmed blir du tvungen att ta ett nytt lån för att kunna betala av det gamla i tid. Detta leder till att du samlar på dig än mer avgifter och får betala ännu mer ränta.

Så innan du bestämmer dig för att ansöka om en högkostnadskredit behöver du alltså försäkra dig om att du faktiskt har råd med en sådan.