Vad är personlig assistans?

23 mar

Människor med funktionsnedsättning eller svåra sjukdomar kan ibland behöva stöd och hjälp i vardagen. Därför finns det i Sverige en lag som kallas LASS – Lagen om assistansersättning, som ger dessa personer en möjlighet till en normal och fungerande vardag med hjälp av personlig assistans.

Assistans i hemmet

Det vanligaste för den som är beviljad personlig assistans är att insatserna utförs i det egna hemmet. Den som blivit sjuk eller har svårt att klara sig själv kan på så sätt bo kvar hemma och få behålla tryggheten av att befinna sig i sitt eget hem. För att jobba i någon annans hem krävs det att man har förmågan att visa stor respekt för den som bor där och alla är inte lämpade att jobba med personlig assistans.

Personliga assistenter

Hur många assistenter man har beror på behovet. En del människor som har personliga assistenter behöver mer eller mindre bara punktinsatser och kan klara sig ganska bra på egen hand. Då kanske assistenterna är få men för någon som har problem att själv röra sig, ta hand om hygien, laga och äta mat och behöver stöd och hjälp dygnet runt kan skalan av assistenter vara många.

Arbetsuppgifterna för en personlig assistent är väldigt varierande beroende på brukarens behov. Man kan säga att en personlig assistent är brukarens högra hand och hjälper till med allt som personen inte klarar av själv. Det kan handla om alltifrån matlagning och städning till personlig hygien och rehabilitering.

Assistansbolag eller inte

För den som är beviljad personlig assistans är det fritt fram att själv välja det assistansbolag som ska få verkställa assistansen. Det vill säga lägga upp en personlig genomförandeplan, sätta rätt assistent på rätt ställe samt att betala ut lön och sköta andra administrativa arbetsuppgifter. Idag finns många privata aktörer inom assistansen och det kan vara en stor fördel att jämföra några olika bolag innan man väljer. Personlig assistans ska vara personligt utformad för att öka livskvaliteten i vardagen och det är många saker som ska stämma mellan brukare, assistent och assistansbolag.

Vill man så kan man också verkställa assistansen på egen hand men då innebär det även en del jobb. Det är försäkringskassan som betalar ut assistansersättningen, som ska täcka kostnader som bland annat lön för assistenterna.